Зерттеу жұмыстары
Бұрғылауды модельдеу зертханасы
Бұрғылауды симуляциялау зертханасы 2019 жылы жабдықталды. Drilling Systems жетілдірілген тренажерлары нақты уақытта бұрғылау, цементтеу, ұңғымаларды басқару және ұңғымаларды бұру процестерін имитациялайтын ең шынайы оқу ортасын қамтамасыз етеді.

Тау жыныстарының механикасы зертханасы
Тау жыныстарының механикасы зертханасының негізі 2017 жылы қаланды. Зертхана тау жыныстарын дайындауға және олардың эрозияға тұрақтылығын, абразивтілігін және қаттылығын сынауға қажетті құрылғылармен жабдықталған. 2018 жылы зертхананы кернді бұрғылап алу білдегімен және тау жыныстарын үш жақты қысып сынауға арналған Сервогидравликалық жүйемен жабдықтау жоспарланған.

Минералды шикізаттарды өңдеу зертханасы
Минералды шикізаттарды өңдеу зертханасының негізі 2017 жылы қаланды. Зертхана тау жыныстарын ұсақтау, ұнтақтау, себу, флотациялау және магнитпен бөліп алу бойынша лабораториялық сабақтарды өткізуге және зерттеу жұмыстарын жасауға қажетті құрылғылармен жабдықталған.

Шахта вентиляциясы зертханасы
Шахта вентиляциясы зертханасының негізі 2017 жылы қаланды. Вентиляция жер асты кеніштерін игеру кезінде өте маңызды орын алады, өйткені тау жыныстарын өндіріп жатқан кеншілерге таза ауаның келуін қамтамасыз етеді. Вентиляция жүйесінің негіздерін, жобалаудың сыры мен қағидаларын оқып жүріп, студенттер шахта вентиляциясы зертханасын қолдану арқылы шынайы тәжірибе алады.

Компьютерлік зертханасы
Тау кен ісі және Жер туралы ғылымдар мектебінің компьютерлік зертханасы студенттерге VentSim, Petrel, Eclipse, Pipesim, Micromine, Datamine, Rocscience, FLAC3D, MAP3D, ISATIS және Techlog бағдарламалық жасақтамаларын қолдануға мүмкіндік береді.

Бұрғылау сұйықтықтары зертханасы
Бұрғылау сұйықтығының зертханасы API стандарты бойынша зертханалық сынақтар жүргізу арқылы бұрғылау ерітінділерінің қасиеттері мен сипаттамаларын анықтауға арналған ең жаңа құралдармен жабдықталған.

Сұйықтықты сипаттау зертханасы
Сұйықтықты сипаттау зертханасы қабат сұйықтығын талдауға және әртүрлі температура мен қысым жағдайында оның қасиеттері мен әрекетін анықтауға арналған.

Негізгі үлгілерді зерттеуге арналған зертхана
Негізгі үлгілерді зерттеуге арналған зертханасы кеуектілік, өткізгіштік, капиллярлық қысым және қанықтылық сияқты қабаттың қасиеттерін тікелей өлшеуге арналған зертханалық жабдықпен жабдықталған. Бұл жабдық толық өлшемді және кішірек негізгі үлгілермен сынақтарды орындауға арналған.

Жіңішке кесінділер зертханасы
Жіңішке кесінділер зертханасы геологиялық материалдардың барлық түрінен жоғары сапалы жылтыратылған жұқа кесінділер алу үшін және тау жыныстары мен минералогия классификациясы үшін жұқа кесінділерді петрографиялық зерттеуді қамтамасыз ететін жабдықтардың толық кешенімен жабдықталған.

Минералогия және петрография зертханасы
Минералогия және петрография зертханасы поляризациялық микроскоп сияқты әртүрлі құралдар мен жабдықтарды пайдалана отырып, тау жыныстары мен минералдардың сапалық және сандық қасиеттерін зерттеуге арналған.