Барлық жаңа түскен студенттер міндетті түрде медициналық тексерілуден өтілуі қажет. Аталмыш тексеру медициналық сақтандыру компаниясынан ұсынылып, барлық шығындар Университет тарапынан жабылады. Бұл қызмет абитуриенттердің медициналық тексерілуінен бөлек шара.