Nazarbayev University
Graduate School of Education

School of Mining & Geosciences

Бағдарламалар

Деңгейі  – Негізгі

Аудитория – Геологтар, тау-кен ісі мамандары және пайдалы қазбалар қорын есептейтін білікті мамандар

Мақсаты – Пайдалы қазбалар қорын есептеуге арналған геостатистикалық әдестерді үйрену және іс жүзінде қолдану

Оқудың нәтижесі

Курсты бітірген мамандар келесі тәжірибелерге ие болады:

Ғаламдық үлестіру және анықтау саласын сипаттау мақсатында геологиялық барлау ақпараттарын (EDA) талдау
Көрнексіз ақпараттардың көптігіне және деректердің кемшілігіне байланысты геологиялық барлау ақпараттарын талдауда қолданылған әдістерді білу
Вариографиялардың негізгі ұғымдарын және анизотропияларды табу әдістерін білу
Жобалап бағалау әдісін және ең қолайлы әдісін таңдай білу
Айнымалыларды ықтималдылықпен модельдеу әдісін білу
Пайдалы қазбалар қорын бағалаудың классификациялық әдісін және JORC кодексі негізінде есеп-қисаптар дайындай білу

Шарттары – Статистика бойынша негізгі білім

Оқу түрі мен әдісі

Интерактивті лекциялар және практикалық мысалдар пайдаланылады. Сабақ барысында есеп-қисаптар жүргізу үшін мыс порфирі кен орнына негізделген практикалық мысалдар қолданылады. Сонымен қатар табиғи ресурстардың қорын бағалау жобаларына байланысты қосымша басқа да сұрақтар талқыланатын болады.

Бағдарлама кестесі: 1-күн 

Уақыт Сабақ кестесі
08:30 – 09:00 Кіріспе
09:00 – 10:30 Геологилық барлау деректерін талдау

·      Гистограмма
·      Статистическалық параметрлер
·      Кездейсоқ жұрнақтарды іздеу және оларды өңдеу
·      Қайталанушы мәнедерді іздеу және оларды өңдеу
·      Декластеризация технологиясы

10:30 – 11:00 Үзіліс
11:00 – 12:30 Вариограммалық талдау

·      Эксперименттік вариограмма
·      Анизотропияларды іздеу
·      Вариограмманы моделдеу

 12:30 – 13:30 Түскі ас
13:30 – 15:00 Лабораториялық жұмыс:  геологилық барлау деректерін талдау

·      Гистограмма
·      Статистическалық параметрлер
·      Кездейсоқ жұрнақтарды іздеу және оларды өңдеу
·      Қайталанушы мәнедерді іздеу және оларды өңдеу
·      Декластеризация технологиясы  

15:00 – 15:30 Үзіліс
15:30 – 16:30 Лабораториялық жұмыс:  Вариограммалық талдау

·      Эксперименттік вариограмма
·      Анизотропияларды іздеу (вариограмма картасы және геологиялық талдау)
·      Вариограмманы моделдеу

 2 – күн

Уақыт Сабақ кестесі
08:30 – 09:00 Кіріспе
09:00 – 10:30 Бағалау (1 бөлім)

·      Кері қашықтық әдісі
·      Қарапайым кригинг әдісі
·      Қалыпты кригинг әдісі

10:30 – 11:00 Үзіліс
11:00 – 12:30 Бағалау (2 бөлім)

·      Блок кригингі
·      Пайдалы қазбалар қорын бағалаудың минималды, жақсы және ең игі тәжірибелік әдістері
·      JORC кодексі және пайдалы қазбалар қоры классификацияларының талаптары

 12:30 – 13:30 Түскі ас
13:30 – 15:00 Лабораториялық жұмыс:  Бағалау (1 бөлім)

·      Kригинг
·      Қоршаған ортаны таңдау

15:00 – 15:30 Үзіліс
15:30 – 16:30 Лабораториялық жұмыс:  Бағалау (2 бөлім)

·      JORC кодексі негізіндегі пайдалы қазбалар қорының классификациясы

 3 – күн

Уақыт Сабақ кестесі
08:30 – 09:00 Кіріспе
09:00 – 10:30 Симуляция (1 бөлім)

·      Гаусстық трансформация
·      Последовательная Гауссовская симуляция

10:30 – 11:00 Үзіліс
11:00 – 12:30 Симуляция (2 бөлім)

·      Симуляциядан алынған нәтижелерді өңдеу
·      Кригинг және симуляциядан алынған жүк көтергіштік есеп-қисаптарын салыстыру

 12:30 – 13:30 Түскі ас
13:30 – 15:00 Лабораториялық жұмыс: Моделдеу (1 бөлім)

·      Жүйелі Гаусстық симуляция

15:00 – 15:30 Үзіліс
15:30 – 16:30 Лабораториялық жұмыс: Моделдеу (2 бөлім)

·      Симуляциядан алынған нәтижелерді өңдеу
·      Кригинг және симуляциядан алынған жүк көтергіштік есеп-қисаптарын салыстыру және пайдалы қазбалар қоры классификацияларын есептеу