>
Nazarbayev University
Graduate School of Education

School of Mining & Geosciences

Бағдарламалар

Тау-кен ісі мамандары табиғи ресурстарды өндіру мақсатында кен орындарын жоспарлауға, жобалауға жəне əзірлеуге жауапты болады. Олар тау-кен жұмыстарының əрбір кезеңіне, оның ішінде жаңа пайдалы қазбаларды іздеуге жəне олардың экономика тұрғысынан тиімділігі туралы шешімдер қабылдауға, кен орындарын жобалауға жəне құруға, пайдалы қазбаларды өндіруді басқаруға, жұмыстардың қауіпсіз жəне экологиялық тұрғыдан жүргізілуін қамтамасыз етуге қатысады.

Бағдарламаның оқу жоспары
Алғашқы екі жылдың бағдарламасы математика, инжиниринг негіздері, тау-кен ісіне кіріспе жəне геология сияқты негізгі курстардан тұрады. Оқудың соңғы екі жылы лабораториялық жұмыстарға сүйене отырып, тау-кен ісі курстарын, өндірістік практиканы, сондай-ақ студенттерді өнеркəсіптің қажеттіліктеріне бейімдеп, автоматтандырылған бағдарламаны қамтамасыз ету пакетін жобалауды қамтиды.