>
Nazarbayev University
Graduate School of Education

School of Mining & Geosciences

Бағдарламалар

Геологтар пайдалы қазбалардың кен орындарын іздеу мен бағалау, энергетикалық ресурстарын, сондай-ақ жер асты суларын тұрақты жəне тиімді пайдалану үшін жауапты болады. Геологтар көбінесе мұнай жəне тау-кен өндіру компанияларында жұмыс істейді. Олар жер беті туралы өз білімдерін пайдалана отырып табиғи ресурстардың орналасуы мүмкін жерлері туралы негізделген болжамдарды жасайды.

Бағдарламаның оқу жоспары
Оқудың алғашқы екі жылы жер жүйесі туралы ғылымға шолумен бірге есептеу жүйесі мен инжиниринг саласындағы қажетті дағдыларды игере отырып, қолданбалы геофизиканың басты қағидалары бойынша негіздерді тереңдете оқытуды қамтиды. Бағдарламаның соңғы екі жылында жер туралы ғылымының негізгі біліктіліктерін жетілдіреді. Студенттер көптеген лабораториялық жəне практикалық жұмыстарды жүргізе отырып геологиялық деректерді жинау мен талдау дағдыларын дамытатын болады.