News

Introducing Geostatistical Modeling Using the Plurigaussian and Multiple-Points Statistics Approaches

News_KZ
Назарбаев Университетінің Тау-кен ісі және Жер Туралы Ғылымдар Мектебі Нойшатель Университетімен бірлесіп 25 және 26 мамырда 9:00-17:00 екі күндік танымдық курс ұйымдастырады. Бұл курс қатысушыларды геостатистикалық модельдеу әдістерімен, атап айтқанда, ПлюриГаусс және Көп Нүктелік Статистика тәсілдерімен таныстыруға арналған.

Бұл әдістер геологиялық гетерогенділікті және тау жыныстары немесе литофациялар сияқты категориялық айнымалылардың кеңістікте таралуын модельдеуде пайдалы. Олар гидрогеология, тау-кен ісі, геотехникалық сипаттама және көмірсутек қоймалары сияқты салаларда қолданбаларды табады. Сонымен қатар, оларды категориялық айнымалылар маңызды аймақтарда, мысалы, биологияда өсімдіктер немесе экожүйе түрін картаға түсіру, топырақ түрін модельдеу, жерді пайдалану немесе гидроклиматтық модельдер үшін пайдалануға болады.

Назарбаев Университеті Тау-кен ісі және Жер Туралы Ғылымдар Мектебі және Нейшатель Университетінің Стохастикалық гидрогеология және геостатистика тобымен геостатистикалық модельдеу бойынша дағдыларыңыз бен білімдеріңізді жетілдіру мүмкіндігін жіберіп алмаңыз. «Introducing Geostatistical Modeling Using the Plurigaussian and Multiple-Points Statistics Approaches» атты екі күндік курсқа тіркеліңіз.

Екі күндік курстың соңында қатысушылар

  • ПлюриГаусс және Көп Нүктелік Статистика тәсілдерінің негізінде жатқан іргелі аспектілерді біледі;
  • Бірқатар оқулықтар мен практикалық жаттығулар арқылы оларды іс жүзінде қолдану мүмкіндігіне ие болады;
  • Геостатистикалық модельдеу әдістері туралы түсінік алады және оларды тиісті салаларда қолдана біледі.
  • Курсты аяқтағаны туралы сертификат ала алады;
  • Кофе брейк.

Орындар шектеулі.